GoogleGoogle Analytics

Partener certificat Google Analytics (GACP)

Programul pentru parteneri certificaţi Google Analytics reprezintă o acreditare la nivel de companie pentru consultanţii în afaceri care creează pachete, vând şi livrează afacerilor online servicii de analiză, de testare a site-urilor şi de optimizare a conversiilor. Dacă acesta este domeniul de activitate al companiei dvs., vă recomandăm să deveniţi Partener certificat Google Analytics pentru a vă dezvolta afacerea şi a creşte ratele de conversie şi profitabilitatea site-urilor clienţilor.

Avantajele programului

 • acces la o insignă de certificare de încredere, care poate fi verificată;
 • informaţii detaliate despre evoluţia programului şi funcţiile beta;
 • invitaţii la evenimente exclusive, disponibile numai partenerilor certificaţi Google Analytics şi Google Website Optimizer;
 • asistenţă pentru întrebările dificile de ordin tehnic;
 • contact cu echipa Google Analytics de gestionare şi de marketing pentru produs;
 • ocazii de a ţine discursuri la evenimente Google;
 • posibile recomandări din partea clienţilor.

Modul de solicitare a înscrierii

Cererea dvs. trebuie să abordeze în mod clar fiecare dintre criteriile de mai jos. Dacă nu abordaţi suficient fiecare dintre criterii în cerere, aceasta va fi respinsă.

Descărcaţi şablonul de solicitare a înscrierii

Secţiunea 1: Cerinţe privind competenţa

 • Furnizaţi o prezentare generală a procesului de planificare pentru măsurătorile prin analiză web, inclusiv eventualele cadre şi şabloane utilizate pentru a proiecta şi realiza implementări complexe ale analizei web.
 • Furnizaţi detalii cuprinzătoare în legătură cu trei proiecte Google Analytics plătite, pe care le-aţi realizat în calitate de expert şi care pot fi verificate, desfăşurate cu trei clienţi diferiţi pe care să îi putem contacta pentru referinţe.
 • Aceste exemple de proiect trebuie să reprezinte proiecte (a) care să demonstreze capacitatea dvs. de a realiza implementări la un nivel mai înalt decât cel simplu, standard, (b) care să fi avut un impact semnificativ asupra clientului sau (c) care indică un grad înalt de înţelegere a analizei web.

Secţiunea 2: Cerinţe privind firma

 • trebuie să reprezentaţi o firmă şi să fiţi înregistrat juridic în localitatea dvs. pentru a desfăşura acest tip de activitate;
 • trebuie să aveţi un sistem electronic pentru tichete de asistenţă de la clienţi, prin care să gestionaţi şi să ţineţi evidenţa solicitărilor de asistenţă efectuate de clienţi;
 • furnizaţi o dovadă a asigurării profesionale/de răspundere cu o acoperire corespunzătoare pentru jurisdicţia dvs. (1 milion USD pentru S.U.A.). Dacă nu este valabil pentru regiunea dvs., puteţi ignora această cerinţă;
 • este de preferat să aveţi cel puţin un angajat care să fi obţinut certificarea în urma susţinerii testului GAIQ. Puteţi găsi mai multe informaţii la Google Analytics Conversion University;
 • Trebuie să aveţi pe site conţinut care să descrie serviciile de analiză web pe care le oferiţi.

Secţiunea 3: Calităţi preferate

 • Cunoştinţe avansate referitoare la JavaScript, module cookie, antete http şi redirecţionări.
 • Designeri web şi dezvoltatori web interni.
 • cunoştinţe referitoare la alte tehnologii web (cum ar fi flash, jsp, asp şi php);
 • echipă de vânzări dedicată şi strategie coerentă pentru atragerea clienţilor.
 • faceţi dovada unei experienţe dobândite în domeniul analizei web. Aici sunt incluse, fără a se limita la, intervenţii verbale în cadrul unor conferinţe, bloguri influente, documente de prezentare, biografii de manager şi/sau orice alte dovezi care să demonstreze experienţa dvs. în domeniul analizei web.

Promisiunea de a îndeplini cerinţele programului

 • sunteţi de acord să trimiteţi cel puţin un angajat la summitul Partenerilor certificaţi Google Analytics pe propria cheltuială (acesta are loc de obicei o dată pe an, pe parcursul a trei zile, în Mountain View, CA, S.U.A. Cu ocazia summitului, vor avea loc discuţii pe teme tehnice, de marketing şi afaceri, acestea fiind alese de managerii programului de parteneriat Google Analytics);
 • sunteţi de acord să furnizaţi un raport (trimis de Google) înainte de ultima zi a fiecărui trimestru, în care să prezentaţi pe scurt toate proiectele Google Analytics la care aţi lucrat în decursul respectivului trimestru.

Întreruperea programului

Fiecare dintre părţile implicate în acest program (Google sau dvs.) poate alege să anuleze calitatea dvs. de Partener certificat Google Analytics oricând şi pentru orice motiv. Printre motivele pentru care Google poate alege să facă acest lucru se numără, fără a se limita la:

 • faptul că nu îndepliniţi şi nu menţineţi oricare dintre criteriile de mai sus;
 • feedbackul negativ de la clienţi;
 • faptul că nu trimiteţi la timp rapoartele trimestriale ale activităţii;
 • faptul că nu răspundeţi e-mailurilor sau comunicărilor telefonice de la Google.

Şablon pentru exemplu de proiect

Fiecare dintre exemplele de proiect trebuie să aibă următoarea structură:

Text: MAXIMUM 1 paragraf

Includeţi adresele site-urilor şi detaliile de contact ale clientului

Secţiunea 1 – Prezentare generală a clientului

 • introducere,
 • domeniul în care îşi desfăşoară activitatea clientul dvs.,
 • elemente de bază ale implicării dvs.

Text: MAXIMUM 4 paragrafe

Includeţi capturi de ecran şi exemple de coduri personalizate ori de câte ori este posibil.

Secţiunea 2 – Abilităţi tehnice

Demonstraţi experienţa dvs. tehnică şi includeţi:
 • exemple de implementare a unor funcţii avansate (urmărirea comerţului electronic/evenimentelor/elementelor flash etc.);
 • exemple de cod personalizat şi de utilizare foarte avansată a serviciului Google Analytics (de exemplu, utilizarea funcţiei setVar şi utm_nooveride etc.);
 • cum înţelegeţi dvs. funcţionarea produsului.

Text: MAXIMUM 4 paragrafe

Includeţi diagrame/grafice şi capturi de ecran atunci când este cazul.

Secţiunea 3 – Abilităţi analitice

După ce aţi realizat o implementare de înaltă calitate, cum aţi utilizat datele valoroase care au fost generate? Explicaţi-ne modul în care:
 • aţi identificat problemele legate de site;
 • aţi dezvoltat metodele utilizate pentru evaluarea problemei;
 • aţi evaluat situaţia.

Text: MAXIMUM 2 paragrafe

Includeţi diagrame/grafice şi capturi de ecran atunci când este cazul.

Secţiunea 4 – Perspective comerciale

În final, ce recomandări aţi făcut clientului pe baza activităţii dvs.? Prezentaţi-ne:
 • capacitatea dvs. de a elabora o ipoteză;
 • perspectivele comerciale aplicabile pe care le-aţi furnizat la nivel de director executiv;
 • impactul asupra respectivei afaceri, dacă recomandările dvs. au fost aplicate.

Înscrieţi-vă acum

Once you feel that your company has met the requirements of the GACP program, submit your application using the Application Template to gacp-application@google.com and we will contact you typically within 2-3 weeks regarding potential next steps. If it appears that your company may be a good fit for the program, we will set up a phone interview. If not, we may ask for more information or that you re-apply at a later date.

Nu aveţi dreptul de a prezenta firma dvs. drept Partener certificat Google Analytics şi de a utiliza emblema GACP decât după ce Google a aprobat cererea dvs. prin e-mail şi după ce aţi fost de acord online cu Termenii Programului pentru parteneri certificaţi Google Analytics.