Termenii și condițiile suplimentare pentru Google Chrome și Sistemul de operare Chrome

Dacă folosești Chrome sau Sistemul de operare Chrome, ești de acord cu Termenii și condițiile Google de la https://policies.google.com/terms și cu acest set de Termeni și condiții suplimentare pentru Google Chrome și Sistemul de operare Chrome.

Acest set de Termeni și condiții suplimentare pentru Google Chrome și Sistemul de operare Chrome se aplică versiunii cu cod executabil a browserului Chrome și a Sistemului de operare Chrome. Majoritatea codului sursă pentru Chrome este disponibil gratuit, în baza acordurilor de licență pentru software open source, la https://code.google.com/chromium/terms.html.

Folosirea anumitor componente din Chrome și Sistemul de operare Chrome este supusă următoarelor condiții:

AVC

ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC PENTRU UZUL PERSONAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR SAU PENTRU ALTE MODURI DE UTILIZARE PENTRU CARE NU ESTE REMUNERAT PENTRU (i) A CODIFICA CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („CONȚINUT VIDEO AVC”) ȘI/SAU PENTRU (ii) A DECODIFICA CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR CARE DESFĂȘOARĂ O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI/SAU CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT PENTRU OFERIREA DE CONȚINUT VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUGEREAZĂ ACORDAREA NICIUNEI LICENȚE ÎN NICIUN ALT SCOP. POȚI OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. ACCESEAZĂ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome poate include unul sau mai multe componente furnizate de Adobe Systems Incorporated şi de Adobe Software Ireland Limited (numite colectiv „Adobe”). Utilizarea de către dvs. a software-ului Adobe pus la dispoziţie de Google („Software Adobe”) este supusă următorilor termeni adiţionali („Termeni Adobe”). Dvs., în calitate de entitate care primește Software Adobe, veți fi numit(ă) în cele ce urmează „Sublicențiat”.

1. Restricţii privind licenţa.

(a) Flash Player, Versiunea 10.x, este creat pentru a servi numai ca plugin pentru browser. Sublicenţiatul nu poate modifica sau distribui acest Software Adobe spre utilizare în altă calitate decât cea de plugin pentru browser pentru redarea de conţinut într-o pagină web. De exemplu, Sublicenţiatul nu va modifica acest Software Adobe pentru a permite interoperabilitatea cu aplicaţii care funcţionează în afara browserului (de ex., aplicaţii independente, obiecte widget, interfeţe de utilizare pentru dispozitive).

(b) Sublicenţiatul nu va divulga niciun API care ţine de Flash Player, Versiunea 10.x, prin intermediul unei interfeţe de plugin pentru browser într-o modalitate care permite utilizarea unei astfel de extensii pentru redarea conţinutului dintr-o pagină web sub forma unei aplicaţii independente.

(c) Software-ul Chrome-Reader nu poate fi utilizat pentru a reda vreun document PDF sau EPUB care utilizează alte protocoale sau sisteme de management al drepturilor digitale decât Adobe DRM.

(d) Adobe DRM trebuie să fie activat în Software-ul Chrome-Reader pentru toate documentele PDF şi EPUB protejate prin Adobe DRM.

(e) Este interzis, cu excepţia cazurilor permise în mod explicit de către specificaţiile tehnice, ca Software-ul Chrome-Reader să dezactiveze oricare dintre capacităţile furnizate de Adobe în Software-ul Adobe, inclusiv, dar fără a se limita la, asistenţa pentru formatele PDF şi EPUB şi Adobe DRM.

2. Transmiterea electronică. Sublicenţiatul poate permite descărcarea Software-ului Adobe de pe un site web, de pe internet, dintr-o reţea intranet sau a unei tehnologii similare („Transmisii electronice”) cu condiţia ca Sublicenţiatul să accepte ca orice distribuire de Software Adobe Software de către Sublicenţiat, inclusiv cea realizată utilizând un CD-ROM, un DVD-ROM sau alte mijloace de stocare şi Transmiteri electronice, în cazul în care sunt permise în mod expres, să facă obiectul unor măsuri de securitate rezonabile în scopul împiedicării utilizării neautorizate. În ceea ce priveşte Transmiterile electronice aprobate în prezenta, Sublicenţiatul acceptă să utilizeze toate restricţiile rezonabile de utilizare stabilite de Adobe, inclusiv cele care ţin de securitate şi/sau de restricţiile de distribuire către utilizatorii finali ai Produsului sublicenţiat.

3. Acordul de licenţă pentru utilizatorul final şi Termenii privind distribuirea.

(a) Sublicenţiatul va asigura distribuirea Software-ului Adobe utilizatorilor finali conform unui acord executoriu cu utilizatorul final, în favoarea Sublicenţiatului şi a furnizorilor acestuia, acord care va conţine cel puţin toţi termenii care urmează („Licenţa pentru utilizatorul final”): (i) o interdicţie de distribuire şi copiere, (ii) o interdicţie privind modificările şi lucrările derivative, (iii) o interdicţie împotriva decompilării, a ingineriei inverse, a dezasamblării şi a reducerii în alt fel a Software-ului Adobe la o formă perceptibilă pentru oameni, (iv) o prevedere care indică proprietatea asupra Produsului sublicenţiat (conform definiţiei din Secţiunea 8) de către Sublicenţiat şi de către licenţiatori, (v) o clauză de declinare a responsabilităţii pentru daunele indirecte, speciale, incidentale, punitive şi derivate, precum şi (vi) alte clauze de declinare a responsabilităţii şi limitări standard pentru această industrie, inclusiv, în funcţie de aplicabilitate: o clauză de declinare a responsabilităţii pentru toate garanţiile statutare aplicabile, în limita maximă permisă de lege.

(b) Sublicenţiatul se va asigura că Software-ul Adobe este acordat distribuitorilor săi conform unui acord de licenţă aplicabil, în favoarea Sublicenţiatului şi a furnizorilor săi, acord care conţine termenii ce protejează compania Adobe în aceeaşi măsură în care o fac Termenii Adobe.

4. Open source. Sublicenţiatul nu va acorda în mod direct sau indirect şi nu va pretinde că va acorda niciunei terţe părţi niciun drept sau imunitate conform drepturilor de proprietate sau drepturilor de proprietate intelectuală Adobe care vor supune respectiva proprietate intelectuală unei licenţe sau unei scheme open source în care există sau poate fi interpretată existenţa unei cerinţe conform căreia, drept condiţie de utilizare, modificare şi/sau distribuţie, software-ul Adobe va fi: (i) divulgat sau distribuit sub formă de cod sursă; (ii) licenţiat în scopul creării de lucrări derivative; (iii) redistribuit în mod gratuit. Pentru clarificare menţionăm că restricţia de mai sus nu împiedică Sublicenţiatul să distribuie, iar Sublicenţiatul chiar va distribui Software-ul Adobe împreună cu Software-ul Google, în mod gratuit.

5. Termenii adiționali. În ceea ce priveşte toate actualizările, trecerile la versiuni superioare, versiunile noi ale Software-ului Adobe (colectiv numite „Actualizări”) furnizate Sublicenţiatului, Adobe îşi rezervă dreptul de a solicita termeni şi condiţii suplimentare aplicabile în mod exclusiv Actualizărilor şi versiunilor viitoare ale acestora şi numai în măsura în care respectivele restricţii sunt impuse de către Adobe tuturor licenţiaţilor respectivelor Actualizări. În cazul în care Sublicențiatul nu este de acord cu termenii sau condițiile acestea suplimentare, Sublicențiatul nu va deține niciun drept de licență asupra acestei Actualizări, iar drepturile de licență ale Sublicențiatului pentru Software-ul Adobe vor înceta în mod automat la 90 de zile după ce respectivii termeni suplimentari au fost puși la dispoziția Sublicențiatului.

6. Notificările privind drepturile de proprietate. Sublicențiatul nu va șterge și nu va modifica în vreun fel notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale, siglele sau notificările similare ori alte notificări privind drepturile de proprietate ale companiei Adobe (și ale furnizorilor de licență ai acesteia, dacă este cazul) care apar pe sau în cadrul Software-ului Adobe ori al materialelor care îl însoțesc și va solicita distribuitorilor săi să aibă aceeași conduită.

7. Cerințele tehnice. Sublicențiatul și distribuitorii săi pot distribui Software-ul Adobe și/sau Actualizarea numai pe dispozitive care (i) respectă specificațiile tehnice postate la http://www.adobe.com/mobile/licensees (sau pe un site succesor al acestuia) și (ii) care au fost verificate de Adobe conform prevederilor de mai jos.

8. Verificarea și Actualizarea. Sublicenţiatul trebuie să trimită la Adobe fiecare produs al său (şi fiecare versiune a acestora) care conţine Software Adobe şi/sau Actualizarea („Produs al sublicenţiatului”) care nu se conformează criteriilor de scutire de Verificare a dispozitivelor comunicate de către Google, pentru ca Adobe să le verifice. Sublicențiatul va plăti pentru fiecare trimitere efectuată achiziționând pachete de verificare conform termenilor în vigoare stipulați de Adobe în momentul respectiv la adresa http://flashmobile.adobe.com/. Este interzisă distribuirea unui produs al Sublicențiatului care nu a trecut de etapa de verificare. Verificarea va fi realizată în conformitate cu procesul Adobe în vigoare în momentul respectiv, descris la adresa http://flashmobile.adobe.com/ („Verificare”).

9. Profiluri și Device Central. Sublicenţiatului i se va solicita introducerea anumitor informaţii de profil despre Produsele Sublicenţiatului, fie ca parte a procesului de Verificare, fie prin altă metodă, iar Sublicenţiatul va furniza aceste informaţii companiei Adobe. Adobe poate să (i) utilizeze astfel de informaţii de profil în limita necesităţilor rezonabile pentru a verifica Produsul Sublicenţiatului (dacă un astfel de produs este supus Verificării) şi să (ii) afişeze astfel de informaţii de profil în „Adobe Device Intelligence system” aflat la https://devices.adobe.com/partnerportal/ şi pus la dispoziţie prin intermediul instrumentelor şi al serviciilor Adobe de creare şi de dezvoltare pentru a permite programatorilor şi utilizatorilor finali să vadă în ce mod sunt afişate conţinutul şi aplicaţiile în Produsele Sublicenţiatului (de ex., modul în care imaginile video apar pe anumite telefoane).

10. Exportul. Sublicenţiatul recunoaşte că legile şi reglementările din Statele Unite ale Americii restricţionează exportul şi reexportul bunurilor şi ale datelor tehnologice originare din Statele Unite, care pot include Software Adobe. Sublicenţiatul este de acord să nu exporte şi nici să nu reexporte Software Adobe în lipsa permisiunilor guvernamentale adecvate din Statele Unite ale Americii şi din străinătate, dacă este cazul.

11. Condițiile trasferabile pentru tehnologie.

(a) Cu excepția situațiilor care decurg din permisiunile sau acordurile aplicabile pentru aceasta, în cazul părților cărora li se aplică, Sublicențiatul nu va utiliza și nu va permite utilizarea Software-ului Adobe pentru codificarea sau decodificarea de date care sunt exclusiv date audio mp3 (.mp3) pe niciun dispozitiv, cu excepția sistemelor PC, (de exemplu, pe telefonul mobil sau pe un dispozitiv de decodare). De asemenea, codificatorii sau decodoarele mp3 conținute în Software-ul Adobe nu pot fi utilizate sau accesate de niciun produs în afară de Software-ul Adobe. De asemenea, codificatorii sau decodoarele mp3 conţinuţi în Software-ul Adobe Software nu pot fi utilizaţi sau accesaţi de niciun produs în afară de Software-ul Adobe. Sublicenţiatul va recunoaşte că utilizarea Software-ului Adobe pentru alte dispozitive decât pentru sistemele PC, conform interdicţiilor din această secţiune, poate necesita plata de taxe de licenţiere sau de alte sume unor terţe părţi care pot deţine drepturi de proprietate intelectuală care ţin de tehnologia MP3 şi că nici Adobe, nici Sublicenţiatul nu au plătit niciun fel de taxe sau alte sume pentru drepturile de proprietate intelectuală aparţinând terţelor părţi pentru acest tip de utilizare. Dacă Sublicenţiatul are nevoie de un codificator sau de un decodor MP3 pentru o astfel de utilizare, Sublicenţiatul este responsabil pentru obţinerea licenţei de proprietate intelectuală necesare, inclusiv a tuturor drepturile de brevet aplicabile.

(b) Sublicenţiatul nu va utiliza, copia, reproduce sau modifica (i) codul sursă On2 (furnizat mai jos în calitate de componentă a Codului sursă) care este necesar pentru ca Software-ul Adobe să decodifice conţinut video în formatul video Flash (.flv sau .f4v) şi (ii) codul sursă Sorenson Spark (furnizat mai jos în calitate de componentă a Codului sursă) în scopul limitat de a remedia erorile şi de a îmbunătăţi performanţele Software-ului Adobe. Toate codecurile furnizate împreună cu Software-ul Adobe pot fi utilizate şi distribuite numai ca parte componentă a Software-ului Adobe şi nu pot fi accesate de o altă aplicaţie, inclusiv de alte aplicaţii Google.

(c) Codul sursă poate fi furnizat cu un codec AAC şi/sau HE-AAC („Codecul AAC”). Utilizarea Codecului AAC este condiţionată de obţinerea de către Sublicenţiat a unei licenţe de brevet adecvate care acoperă brevetele necesare aşa cum sunt furnizate acestea de VIA Licensing, pentru produse finale cu care sau în care va fi utilizat codecul AAC. Sublicențiatul recunoaște și acceptă faptul că Adobe nu furnizează o licență de brevet pentru un Codec AAC în cadrul acestui Acord nici Sublicențiatului, nici sublicențiatorilor acestuia.

CODUL SURSĂ POATE CONȚINE COD LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC PENTRU UZUL PERSONAL, NECOMERCIAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU A (i) CODIFICA CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („CONȚINUT VIDEO AVC”) ȘI/SAU PENTRU A (ii) DECODIFICA CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN UTILIZATOR ÎN CADRUL UNEI ACTIVITĂȚI PERSONALE, NECOMERCIALE, ȘI/SAU CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT PENTRU FURNIZAREA DE CONȚINUT VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. Consultați http://www.mpegla.com

12. Actualizarea. Sublicenţiatul nu se va sustrage eforturilor depuse de Google sau de Adobe pentru a actualiza Software-ul Adobe din toate produsele Sublicenţiatului care includ Software Adobe aflate în acelaşi pachet cu Software-ul Google („Produse ale Sublicenţiatului”).

13. Notificările privind atribuirea și Proprietatea. Sublicențiatul va menționa Software-ul Adobe în specificațiile disponibile publicului ale Produselor Sublicențiatului și va include elementele de marcă ale Software-ului Adobe adecvate (excluzând în mod explicit sigla corporației Adobe) pe ambalajul Produselor Sublicențiatului și în materialele de marketing într-un mod consecvent cu brandingul pentru alte produse terță parte conținute în Produsul Sublicențiatului.

14. Nicio garanție. SOFTWARE-UL ADOBE ESTE PUS LA DISPOZIȚIA SUBLICENȚIATULUI ÎN SCOPUL UTILIZĂRII ȘI AL REPRODUCERII „CA ATARE”, IAR ADOBE NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU PERFORMANȚELE ACESTUIA. ADOBE ȘI FURNIZORII SĂI NU GARANTEAZĂ ȘI NU POT GARANTA PERFORMANȚA SAU REZULTATELE OBȚINUTE UTILIZÂND SOFTWARE-UL ADOBE. EXCEPTÂND TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE, DECLARAȚIILE SAU TERMENII CARE NU POT FI LIMITAȚI SAU EXCLUȘI CONFORM LEGILOR APLICABILE SUBLICENȚIATULUI ÎN JURISDICȚIA ÎN CARE SE AFLĂ ACESTA, ADOBE ȘI FURNIZORII SĂI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, NICIO CONDIȚIE, NICIO DECLARAȚIE ȘI NICIUN TERMEN (NICI EXPLICIT, NICI IMPLICIT, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DESPRE STATUT, DREPT COMUNITAR, OBICEI, UZANȚĂ SAU ALTĂ SITUAȚIE) ÎN NICIO PRIVINȚĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚELOR PĂRȚI, VANDABILITATEA, INTEGRABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. SUBLICENȚIATUL ESTE DE ACORD CĂ SUBLICENȚIATUL NU ARE DREPTUL DE A OFERI NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ, ÎN NUMELE ADOBE.

15. Limitarea răspunderii. INDIFERENT DE SITUAȚIE, ADOBE SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI FAȚĂ DE SUBLICENȚIAT PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, RECLAMAȚII SAU COSTURI ȘI PENTRU NICIO DAUNĂ SUBSECVENTĂ, INDIRECTĂ SAU INCIDENTĂ, PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU DE ECONOMII ȘI PENTRU NICIO RECLAMAȚIE PROVENITĂ DE LA O TERȚĂ PARTE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT ADOBE A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SURVENIRII PIERDERILOR, DAUNELOR, RECLAMAȚIILOR SAU A COSTURILOR MENȚIONATE MAI SUS. LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE DE MAI SUS SE APLICĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ÎN JURISDICȚIA ÎN CARE SE AFLĂ SUBLICENȚIATUL. RESPONSABILITATEA CUMULATĂ A COMPANIEI ADOBE ȘI A FURNIZORILOR SĂI CONFORM ACESTUI ACORD SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTA VA FI LIMITATĂ LA SUMA DE O MIE DE DOLARI (1.000 USD). Niciuna dintre prevederile prezentului Acord nu limitează responsabilitatea companiei Adobe în caz de deces sau rănire care decurge din neglijenţa companiei Adobe sau din înşelătorie din culpă (fraudă). Adobe acţionează în numele furnizorilor săi în scopul declinării, excluderii şi/sau al limitării obligaţiilor, a garanţiilor şi a responsabilităţii conform prevederilor acestui Acord, dar nu şi în alte privinţe sau scopuri.

16. Termenii privind protejarea conţinutului

(a) Definiţii.

„Regulile privind conformitatea şi robusteţea” se referă la documentul care stipulează regulile de conformitate şi robusteţe pentru Software-ul Adobe, acestea aflându-se la http://www.adobe.com/mobile/licensees sau pe un site succesor al acestuia.

„Funcţiile de protejare a conţinutului” se referă la acele aspecte ale software-ului Adobe care sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu Regulile privind Conformitatea şi Robusteţea şi pentru a preveni redarea, copierea, modificarea, redistribuirea sau alte activităţi care ţin de conţinutul digital distribuit pentru consum de utilizatorii Software-ului Adobe când aceste acţiuni nu sunt autorizate de deţinătorii acestui tip de conţinut digital sau de către distribuitorii lor licenţiaţi.

„Cod de protejare a conţinutului” înseamnă cod cu anumite versiuni ale Software-ului Adobe care permite anumite Funcţii de protejare a conţinutului.

„Cheie” înseamnă o valoare criptografică conţinută în Software-ul Adobe pentru a fi utilizată la decriptarea conţinutului digital.

(b) Restricţii privind licenţa. Dreptul sublicenţiatului de a beneficia de licenţe în ceea ce priveşte Software-ul Adobe este supus următoarelor restricţii şi obligaţii. Sublicențiatul se va asigura de respectarea acestor restricții și obligații de către clienții săi în aceeași măsură impusă Sublicențiatului cu privire la Software-ul Adobe. Nerespectarea de către clienții Sublicențiatului a acestor restricții și obligații suplimentare va fi considerată o încălcare gravă de către Sublicențiat.

b.1. Sublicențiatul și clienții pot distribui numai Software Adobe care se conformează Regulilor de robustețe și conformitate, acest lucru fiind confirmat de către Sublicențiat în cadrul procesului de verificare descris mai sus în Termenii Adobe.

b.2. Sublicențiatul (i) nu va eluda Funcțiile de protejare a conținutului ale Software-ului Adobe sau ale oricărui Software Adobe asociat care este folosit pentru a cripta sau a decripta conținut digital pentru consumul autorizat al utilizatorilor Software-ului Adobe și (ii) nu va dezvolta sau distribui produse concepute pentru a eluda Funcțiile de protejare a conținutului ale Software-ului Adobe sau ale altui Software Adobe care este folosit pentru a cripta sau a decripta conținut digital în scopul consumului autorizat al utilizatorilor Software-ului Adobe.

(c) Cheile sunt desemnate, prin prezenta, Informații confidențiale Adobe, iar Sublicențiatul va adera la Procedura de gestionare a codului sursă Adobe (aceasta va fi furnizată de Adobe la cerere) în privința Cheilor.

(d) Ordin de interzicere. Sublicenţiatul este de acord că o încălcare a acestui Acord poate compromite funcţiile de Protejare a conţinutului ale Software-ului Adobe şi poate cauza prejudicii unice şi de durată intereselor companiei Adobe şi ale deţinătorilor de conţinut digital care depind de respectivele Funcţii de protejare a conţinutului, iar plata despăgubirilor financiare poate fi neadecvată pentru compensarea integrală a acestui tip de prejudicii. Prin urmare, Sublicenţiatul este de acord că Adobe poate fi îndreptăţită să solicite ordine de interzicere pentru a preveni sau a limita prejudiciile cauzate de o astfel de încălcare, în plus faţă de despăgubirile financiare.

17. Beneficiarii terță parte vizați. Adobe Systems Incorporated şi Adobe Software Ireland Limited sunt beneficiarii terţă parte vizaţi ai acordului companiei Google cu Sublicenţiatul în legătură cu Software-ul Adobe, inclusiv, dar fără a se limita la, Termenii Adobe. Sublicențiatul este de acord, în ciuda eventualelor prevederi contrarii din acordul său cu Google, că Google poate face cunoscută identitatea Sublicențiatului companiei Adobe și poate certifica în scris faptul că Sublicențiatul a încheiat un acord de licență cu Google, care include Termenii Adobe. Sublicenţiatul trebuie să aibă un acord cu fiecare dintre sublicenţiaţii săi şi în cazul în care acestor sublicenţiaţi le este permisă redistribuirea Software-ului Adobe, respectivul acord va include Termenii Adobe.

Folosirea anumitor componente ale Sistemului de operare Chrome este supusă și următoarelor condiții:

MPEG-4

ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE VIZUALE MPEG-4 PENTRU UZUL PERSONAL ȘI NECOMERCIAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (i) A CODIFICA CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL VIZUAL MPEG-4 („CONȚINUT VIDEO MPEG-4”) ȘI/SAU PENTRU (ii) A DECODIFICA CONȚINUT VIDEO MPEG-4 CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR CARE DESFĂȘOARĂ O ACTIVITATE PERSONALĂ, NECOMERCIALĂ, ȘI/SAU CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT DE MPEG PENTRU OFERIREA DE CONȚINUT VIDEO MPEG-4. NU SE ACORDĂ ȘI NU SE SUGEREAZĂ ACORDAREA NICIUNEI LICENȚE ÎN NICIUN ALT SCOP. POȚI OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE, INCLUSIV PRIVIND FOLOSIREA ÎN SCOPURI PROMOȚIONALE, INTERNE ȘI COMERCIALE ȘI PRIVIND LICENȚIEREA, DE LA MPEG LA, LLC. ACCESEAZĂ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.