Actualizăm termenii și condițiile pentru Chrome pe 31 martie 2020. Noile condiții vor include Termenii și condițiile Google și termenii și condițiile suplimentare pentru Google Chrome și sistemul de operare Chrome. Până atunci, se vor aplica în continuare condițiile de mai jos. Consultă rezumatul modificărilor principale pentru mai multe detalii.

Dacă nu accepți noile Condiții, poți afla mai multe informații despre opțiunile disponibile, din Întrebările frecvente.

Termeni și condiții Google Chrome

Aceşti Termeni şi condiţii se aplică versiunii de cod executabil a Google Chrome. Codul sursă pentru Google Chrome este disponibil gratuit, în baza acordurilor de licenţiere pentru software open source, la adresa https://code.google.com/chromium/terms.html.

1. Relația dvs. cu Google

1.1 Utilizarea produselor, software-ului, serviciilor și a site-urilor web Google (numite colectiv „Servicii” în acest document și excluzând orice servicii care vă sunt furnizate de Google printr-un acord scris separat) se supune termenilor unui acord legal între dvs. și Google. „Google” înseamnă Google Inc., al cărui sediu principal este în 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Acest document explică modul în care este realizat acordul şi stabileşte o parte dintre termenii acordului.

1.2 Dacă nu se stabileşte altfel în scris cu Google, acordul dintre dvs. şi Google va include întotdeauna cel puţin termenii şi condiţiile stabilite în acest document. Aceştia vor fi numiţi mai jos „Termeni universali”. Licenţele pentru software open source pentru codul sursă Google Chrome constituie acorduri scrise separate. În măsura în care licenţele pentru software open source înlocuiesc în mod explicit aceşti Termeni universali, licenţele open source guvernează acordul dvs. cu Google pentru utilizarea Google Chrome sau a componentelor specifice incluse ale acestuia.

1.3 Pe lângă Termenii universali, acordul dvs. cu Google va include termenii specificaţi mai jos în Termenii şi condiţiile suplimentare Google Chrome şi termenii tuturor Notificărilor legale care se aplică Serviciilor. Toţi aceşti termeni sunt numiţi mai jos „Termeni adiţionali”. Acolo unde Termenii adiţionali se aplică unui Serviciu, îi veţi putea citi fie în cadrul, fie prin utilizarea acelui Serviciu.

1.4 Termenii universali, împreună cu Termenii adiţionali, formează un acord legal obligatoriu între dvs. şi Google referitor la utilizarea de către dvs. a Serviciilor. Este important să acordaţi timpul necesar pentru a-i citi cu atenţie. În mod colectiv, acest acord legal este numit mai jos „Termenii”.

1.5 Dacă există vreo contradicţie între ceea ce este cuprins în Termenii adiţionali şi ceea ce conţin Termenii universali, atunci Termenii adiţionali vor avea prioritate privind acel Serviciu.

2. Acceptarea termenilor

2.1 Pentru a utiliza Serviciile, trebuie să fiți mai întâi de acord cu Termenii. Nu puteţi utiliza Serviciile dacă nu acceptaţi Termenii.

2.2 Puteţi accepta Termenii:

(A) făcând clic pentru a accepta sau a fi de acord cu Termenii, când această opţiune vă este pusă la dispoziţie de către Google în interfaţa de utilizare pentru orice Serviciu; sau

(B) utilizând efectiv Serviciile. În acest caz, înțelegeți și sunteți de acord că Google va considera utilizarea Serviciilor ca fiind o acceptare a Termenilor începând din acel moment.

3. Limba în care sunt prezentați Termenii

3.1 În cazul în care Google v-a furnizat o traducere a versiunii în limba engleză a Termenilor, sunteți de acord că traducerea vă este oferită numai ca o facilitate și că versiunile în limba engleză ale Termenilor sunt cele care vor sta la baza relației dvs. cu Google.

3.2 Dacă există vreo contradicţie între ceea ce este cuprins în versiunea în limba engleză a Termenilor şi ceea ce conţine traducerea, atunci va fi luată în considerare versiunea în limba engleză.

4. Furnizarea Serviciilor de către Google

4.1 Google are filiale şi entităţi juridice afiliate în întreaga lume („Filiale şi Afiliaţi”). În unele cazuri, aceste companii vă vor furniza Serviciile în numele companiei Google. Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că Filialele şi Afiliaţii vor avea dreptul să vă furnizeze Serviciile.

4.2 Google introduce în mod constant inovaţii pentru a furniza cea mai bună experienţă posibilă utilizatorilor săi. Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că forma şi natura Serviciilor pe care le furnizează Google se pot schimba uneori, fără o notificare prealabilă pentru dvs.

4.3 Ca parte a acestui proces continuu de inovaţie, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Google poate opri (definitiv sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau a oricăror funcţii din cadrul Serviciilor), pentru dvs. sau pentru utilizatori în general, la libera alegere a Google, fără o notificare prealabilă pentru dvs. Puteţi înceta utilizarea Serviciilor în orice moment. Nu este necesar să informaţi explicit Google atunci când încetaţi utilizarea Serviciilor.

4.4 Luați cunoștință și sunteți de acord că, în cazul în care Google dezactivează accesul la contul dvs., puteți fi împiedicat(ă) să accesați Serviciile, detaliile contului și orice fișiere sau alt conținut din cont.

5. Utilizarea Serviciilor de către dvs.

5.1 Sunteți de acord să utilizați Serviciile numai în scopurile permise (a) de Termeni și (b) de toate legile sau reglementările în vigoare sau de toate practicile sau regulamentele acceptate în general în jurisdicțiile relevante (inclusiv legile referitoare la exportul de date sau software în și din Statele Unite ale Americii ori alte țări relevante).

5.2 Sunteţi de acord să nu vă angajaţi în nicio activitate care interferează cu sau subminează Serviciile (sau serverele şi reţelele care sunt conectate la Servicii).

5.3 Dacă nu vi s-a permis în mod explicit să faceţi aceasta într-un acord separat cu Google, sunteţi de acord că nu veţi reproduce, duplica, copia, vinde, comercializa sau revinde Serviciile în niciun scop.

5.4 Sunteți de acord că vă revine răspunderea exclusivă (și că Google nu are nicio responsabilitate față de dvs. sau față de nicio terță parte) pentru orice încălcare a obligațiilor dvs. ce derivă din Termeni și pentru consecințele (inclusiv orice pierdere sau daună pe care o poate suferi Google) unei astfel de încălcări.

6. Confidențialitatea și informațiile dvs. personale

6.1 Pentru informații cu privire la practicile de protecție a datelor, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate Google de la https://www.google.com/privacy.html și de la https://www.google.com/intl/ro/chrome/privacy/. Această politică explică modul în care Google tratează informațiile dvs. personale și vă asigură confidențialitatea atunci când utilizați Serviciile.

6.2 Sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. în conformitate cu politicile de confidențialitate Google.

7. Conținutul din Servicii

7.1 Înțelegeți că toate informațiile (cum ar fi fișiere de date, text scris, software de computer, muzică, fișiere audio sau alte sunete, fotografii, videoclipuri sau alte imagini) la care puteți avea acces ca parte a sau prin intermediul utilizării Serviciilor constituie în totalitate responsabilitatea persoanei de la care a provenit respectivul conținut. Toate aceste informaţii sunt numite mai jos „Conţinut.”

7.2 Trebuie să ştiţi că orice Conţinut prezentat dvs. ca parte a Serviciilor, incluzând, dar fără să se limiteze la, publicitate în Servicii şi Conţinut sponsorizat în cadrul Serviciilor poate fi protejat de drepturi de proprietate intelectuală care sunt deţinute de către sponsorii sau agenţii de publicitate care furnizează acel Conţinut pentru Google (sau de către alte persoane sau companii, în numele lor). Nu puteţi modifica, închiria, da în leasing, împrumuta, vinde, distribui sau crea lucrări derivate pe baza acestui Conţinut (în întregime sau în parte), decât dacă s-a precizat în mod expres de către Google sau de către proprietarii acelui Conţinut că puteţi face aceasta, într-un acord separat.

7.3 Google își rezervă dreptul (dar nu va avea nicio obligație) să verifice în prealabil, să examineze, să semnaleze, să filtreze, să modifice, să refuze sau să elimine orice parte sau întregul Conținut din orice Serviciu. Pentru unele dintre Servicii, Google poate să ofere instrumente pentru a filtra și a elimina conținutul sexual explicit. Aceste instrumente includ setările pentru preferințele Căutare sigură (consultă https://support.google.com/websearch/answer/510?hl=ro). În plus, există servicii și produse software disponibile în comerț, care limitează accesul la materialele pe care le poți considera inacceptabile.

7.4 Înțelegeți că, prin utilizarea Serviciilor, puteți fi expus la un Conținut pe care îl puteți considera ofensator, indecent sau inacceptabil și că, în această privință, utilizați Serviciile pe propriul dvs. risc.

7.5 Sunteți de acord că vă revine răspunderea exclusivă (și că Google nu are nicio responsabilitate față de dvs. sau față de nicio terță parte) pentru orice Conținut pe care îl creați, transmiteți sau expuneți în timp ce utilizați Serviciile și pentru consecințele acțiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau daună pe care o poate suferi Google).

8. Drepturi de proprietate

8.1 Luați cunoștință și sunteți de acord că Google (sau furnizorii de licență ai Google) deține toate drepturile, titlul și interesele legale pentru Servicii și asupra acestora, inclusiv orice drepturi de proprietate intelectuală care subzistă în Servicii (indiferent dacă acele drepturi sunt sau nu înregistrate și indiferent unde pot exista acele drepturi în lume).

8.2 Dacă nu aţi stabilit altfel în scris cu Google, niciunul dintre aceşti Termeni nu vă acordă dreptul de a utiliza vreunul dintre numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, siglele, numele de domeniu şi alte caracteristici de marcă distinctive ale Google.

8.3 Dacă vi s-a acordat un drept explicit de a utiliza oricare dintre aceste caracteristici de marcă într-un acord scris separat cu Google, atunci sunteţi de acord ca utilizarea de către dvs. a unor astfel de caracteristici să se facă cu respectarea acelui acord, a tuturor prevederilor aplicabile ale Termenilor şi a regulamentelor de utilizare a caracteristicilor de marcă Google în funcţie de actualizarea lor la anumite intervale de timp. Aceste regulamente pot fi consultate online la https://www.google.ro/permissions/guidelines.html (sau orice astfel de adresă URL pe care o poate furniza Google în acest scop din când în când).

8.4 Google recunoaşte şi este de acord că nu obţine niciun drept, titlu sau profit de la dvs. (sau de la furnizorii dvs. de licenţă ) prin aceşti Termeni sau din orice Conţinut pe care îl trimiteţi, postaţi, transmiteţi sau afişaţi în sau prin intermediul Serviciilor, inclusiv din orice drepturi de proprietate intelectuală care subzistă în acel Conţinut (indiferent dacă acele drepturi sunt sau nu înregistrate sau de locul unde acestea există în lume). Dacă nu aţi stabilit altfel în scris cu Google, sunteţi de acord că sunteţi responsabil pentru protejarea şi aplicarea acestor drepturi şi că Google nu este obligat să facă aceasta în numele dvs.

8.5 Sunteţi de acord că nu veţi înlătura, ascunde sau modifica nicio notă privind drepturile de proprietate (inclusiv notele privind drepturile de copiere şi de marcă comercială) care ar putea fi ataşate sau conţinute în cadrul Serviciilor.

8.6 Dacă nu aţi fost autorizat în mod explicit în scris de către Google să faceţi aceasta, sunteţi de acord că, utilizând Serviciile, nu veţi utiliza nicio marcă comercială, marcă de serviciu, nume comercial, siglă ale oricărei companii sau organizaţii într-un mod care ar putea să provoace, intenţionat sau neintenţionat, confuzie în privinţa proprietarului sau a utilizatorului autorizat al acelor mărci, nume sau sigle.

9. Licența de la Google

9.1 Google vă acordă o licență personală, universală, gratuită, netransmisibilă și neexclusivă pentru a utiliza software-ul care vă este furnizat de Google ca parte a Serviciilor, așa cum vă sunt ele furnizate de Google (numit mai jos „Software”). Această licenţă are unicul scop de a vă permite să utilizaţi şi să beneficiaţi de Servicii aşa cum sunt ele furnizate de către Google, în maniera permisă de Termeni.

9.2 În conformitate cu secţiunea 1.2, sunt interzise (atât dvs., cât şi oricărei alte persoane) copierea, modificarea, crearea unei lucrări derivative, aplicarea tehnicilor de inginerie inversă, decompilarea sau încercarea în orice fel de extragere a codului sursă al Software-ului sau a oricărei părţi din el, dacă acest lucru nu este permis sau solicitat prin lege în mod explicit sau dacă nu vi s-a permis aceasta în mod expres de către Google, în scris.

9.3 În conformitate cu secțiunea 1.2, dacă Google nu v-a acordat permisiunea expresă în scris să faceți aceasta, nu aveți voie să atribuiți (sau să acordați o sublicență pentru) drepturile dvs. de a utiliza Software-ul, să acordați o garanție financiară pe baza sau asupra drepturilor dvs. de a utiliza Software-ul sau să transferați în alt mod nicio parte a drepturilor dvs. de a utiliza Software-ul.

10. Licența de conținut de la dvs.

10.1 Dvs. păstrați drepturile de autor și orice alte drepturi pe care le dețineți deja asupra Conținutului pe care îl trimiteți, postați sau afișați în cadrul sau prin intermediul Serviciilor.

11. Actualizări software

11.1 Din când în când, Software-ul pe care îl utilizaţi poate descărca şi instala automat actualizări de la Google. Aceste actualizări sunt proiectate să îmbunătăţească, să extindă şi să dezvolte mai departe Serviciile şi pot lua forma unor remedieri de erori, funcţii îmbunătăţite, module noi de software şi versiuni complet noi. Sunteți de acord să primiți astfel de actualizări (și să permiteți Google să vi le ofere) ca parte a utilizării Serviciilor.

12. Încetarea relației dvs. cu Google

12.1 Termenii vor continua să se aplice până la renunțarea de către dvs. sau de către Google, după cum se stabilește mai jos.

12.2 Google poate, în orice moment, să renunţe la acordul său legal cu dvs. dacă:

(A) aţi încălcat una dintre prevederile Termenilor (sau aţi acţionat într-o manieră care arată clar că nu intenţionaţi sau nu sunteţi capabil să respectaţi prevederile Termenilor); sau

(B) companiei Google i se solicită să facă acest lucru prin lege (de exemplu, acolo unde furnizarea Serviciilor pentru dvs. este sau devine ilegală); sau

(C) partenerul împreună cu care Google v-a oferit Serviciile a terminat relaţia sa cu Google sau a încetat să vă ofere Serviciile; sau

(D) Google renunţă la furnizarea Serviciilor pentru utilizatorii din ţara dvs. de reşedinţă sau din care utilizaţi serviciul; sau

(E) furnizarea Serviciilor pentru dvs. de către Google nu mai este viabilă, în opinia Google, din punct de vedere comercial.

12.3 Nimic din această Secţiune nu va afecta drepturile Google în ceea ce priveşte furnizarea Serviciilor prevăzute în Secţiunea 4 a Termenilor.

12.4 Când acești Termeni încetează, toate drepturile legale, obligațiile și răspunderile de care dvs. și Google ați beneficiat, la care ați fost supuși (sau care s-au acumulat în timp ce Termenii erau în vigoare) ori pentru care s-a stabilit să continue pe termen nedefinit, vor fi neafectate de această încetare, iar prevederile paragrafului 19.7 vor continua să se aplice acestor drepturi, obligații și răspunderi pe termen nedefinit.

13. EXCLUDEREA GARANȚIILOR

13.1 NIMIC DIN ACEȘTI TERMENI, INCLUSIV SECȚIUNILE 13 ȘI 14, NU VA EXCLUDE SAU LIMITA RĂSPUNDEREA GOOGLE PENTRU PIERDERI CARE NU POT FI EXCLUSE SAU LIMITATE LEGAL PRINTR-O LEGE APLICABILĂ. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU CONDIȚII ORI LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU PIERDERI SAU PAGUBE PROVOCATE PRIN NEGLIJENȚĂ, ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI SAU A TERMENILOR IMPLICIȚI ORI PENTRU PAGUBE INCIDENTE SAU INDIRECTE. ÎN CONSECINȚĂ, VI SE VOR APLICA NUMAI LIMITĂRILE CARE SUNT LEGALE ÎN JURISDICȚIA DVS. ȘI RĂSPUNDEREA NOASTRĂ VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE ÎN ACEASTĂ JURISDICȚIE.

13.2 ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC ŞI CĂ SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNT DISPONIBILE”.

13.3 ÎN SPECIAL, GOOGLE, FILIALELE ŞI AFILIAŢII, CA ŞI FURNIZORII LOR DE LICENŢĂ, NU DECLARĂ ŞI NU VĂ GARANTEAZĂ CĂ:

(A) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VA ÎNTRUNI CERINŢELE DVS.,

(B) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VA FI NEÎNTRERUPTĂ, PROMPTĂ, SIGURĂ SAU FĂRĂ ERORI,

(C) TOATE INFORMAŢIILE OBŢINUTE DE CĂTRE DVS. CA REZULTAT AL UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR VOR FI EXACTE SAU CREDIBILE ŞI

(D) CĂ DEFECTELE DE OPERARE SAU FUNCŢIONALITATE ALE ORICĂRUI SOFTWARE FURNIZAT DVS. CA PARTE A SERVICIILOR VOR FI CORECTATE.

13.4 ORICE MATERIAL DESCĂRCAT SAU OBŢINUT ÎN ALT MOD PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE LA PROPRIA DVS. ALEGERE ŞI PE RISCUL DVS. ŞI DVS. VEŢI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNĂ ADUSĂ SISTEMULUI COMPUTERULUI DVS. SAU ALTUI DISPOZITIV SAU PENTRU ORICE PIERDERE DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA UNUI ASTFEL DE MATERIAL.

13.5 NICIUN SFAT SAU NICIUN FEL DE INFORMAŢIE, FIE EA ORALĂ SAU SCRISĂ, OBŢINUTE DE CĂTRE DVS. DE LA GOOGLE SAU PRIN INTERMEDIUL SAU DIN SERVICII NU VA CONSTITUI NICIO GARANŢIE CARE NU A FOST PRECIZATĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN TERMENI.

13.6 ÎN PLUS, GOOGLE DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE ORICE FEL, FIE EXPLICITE, FIE IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERII

14.1 SUB REZERVA PREVEDERILOR GENERALE DE LA PARAGRAFUL 13.1 DE MAI SUS, ÎNȚELEGEȚI ȘI CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES CĂ GOOGLE, FILIALELE ȘI AFILIAȚII SĂI, PRECUM ȘI FURNIZORII SĂI DE LICENȚĂ, NU VOR FI RESPONSABILI FAȚĂ DE DVS. PENTRU:

(A) NICIUN FEL DE PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, DERIVATE SAU EXEMPLARE CARE POT FI SUFERITE DE DVS., INDIFERENT DE CAUZĂ ŞI DE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII. ACEASTA VA INCLUDE, DAR NU SE VA LIMITA LA, ORICE PIERDERE DE PROFIT (SUFERITĂ DIRECT SAU INDIRECT), ORICE PIERDERE DE FOND COMERCIAL SAU REPUTAŢIE ÎN AFACERI SAU ORICE PIERDERE DE DATE SUFERITĂ, PRECUM ŞI COSTUL PROCURĂRII DE BUNURI ŞI SERVICII SUBSTITUENTE SAU ALTE PIERDERI INTANGIBILE;

(B) NICIO PIERDERE SAU PAGUBĂ CARE POATE FI SUFERITĂ DE DVS., INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, SITUAŢIILE ÎN CARE SURVINE CA URMARE A:

(I) ORICĂREI ÎNCREDERI ACORDATE DE DVS. COMPLETITUDINII, EXACTITĂŢII SAU EXISTENŢEI UNUI ANUNŢ SAU CA REZULTAT AL UNEI RELAŢII DE TRANZACŢII ÎNTRE DVS. ŞI UN AGENT DE PUBLICITATE SAU SPONSOR ALE CĂRUI ANUNŢURI APAR ÎN SERVICII;

(II) ORICĂROR MODIFICĂRI PE CARE LE POATE FACE GOOGLE ASUPRA SERVICIILOR SAU DATORITĂ ORICĂREI ÎNCETĂRI PERMANENTE SAU TEMPORARE ÎN FURNIZAREA SERVICIILOR (SAU A ORICĂROR FUNCŢII DIN CADRUL SERVICIILOR);

(III) ŞTERGERII, DETERIORĂRII SAU NEREUŞITEI DE A STOCA A ORICĂRUI CONŢINUT SAU A ORICĂROR DATE DE COMUNICARE PĂSTRATE SAU TRANSMISE DE DVS. SAU PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR;

(IV) NEREUŞITEI DVS. DE A FURNIZA INFORMAŢII CORECTE DE CONT PENTRU GOOGLE;

(V) NEREUŞITEI DVS. DE A PĂSTRA PAROLA ŞI DETALIILE DE CONT SIGURE ŞI CONFIDENŢIALE;

14.2 LIMITĂRILE RĂSPUNDERII GOOGLE FAȚĂ DE DVS. DIN PARAGRAFUL 14.1 DE MAI SUS SE VOR APLICA INDIFERENT DACĂ GOOGLE A FOST SAU NU INFORMAT SAU DACĂ AR FI TREBUIT SĂ CUNOASCĂ POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASEMENEA PIERDERI.

15. Politici privind drepturile de autor și mărcile comerciale

15.1 Politica Google este aceea de a răspunde la înştiinţări privind presupuse încălcări ale dreptului de autor care sunt compatibile cu legea internaţională aplicabilă privind proprietatea intelectuală (incluzând, în Statele Unite ale Americii, Digital Millennium Copyright Act) şi de a închide conturile celor care încalcă în mod repetat acest drept. Detalii despre politica Google pot fi găsite la https://www.google.ro/dmca.html.

15.2 În ceea ce priveşte afacerea sa de publicitate, Google urmează o procedură cu privire la plângerile în legătură cu marca comercială ale cărei detalii pot fi găsite la https://www.google.ro/tm_complaint.html.

16. Publicitate

16.1 Unele dintre Servicii sunt susţinute prin venit din publicitate şi pot afişa anunţuri şi promoţii. Aceste anunţuri pot fi afişate în funcţie de conţinutul informaţiilor stocate în Servicii, de interogările efectuate prin intermediul Serviciilor sau de alte informaţii.

16.2 Maniera, modul şi aria de acoperire a publicităţii Google în cadrul Serviciilor sunt supuse modificării fără ca dvs. să fiţi înştiinţat în mod expres.

16.3 Ținând seama de faptul că Google vă permite accesul la Servicii și utilizarea lor, sunteți de acord ca Google să plaseze astfel de publicitate în cadrul Serviciilor.

17. Alt conținut

17.1 Serviciile pot include hyperlinkuri spre alte site-uri web, alt conținut sau alte resurse. Este posibil ca Google să nu aibă niciun control asupra niciunui site web şi asupra niciunei resurse furnizate de către companii sau persoane, altele decât Google.

17.2 Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că Google nu este responsabil pentru disponibilitatea niciunor asemenea site-uri sau resurse externe şi nu susţine niciun anunţ, produs sau alte materiale de pe sau disponibile prin astfel de site-uri web sau resurse.

17.3 Luați cunoștință și sunteți de acord că Google nu este responsabil pentru nicio pierdere sau daună care poate apărea pentru dvs. ca rezultat al disponibilității acelor site-uri sau resurse externe ori ca rezultat al încrederii acordate de dvs. caracterului integral, exactității sau existenței unui anunț, produs ori a altor materiale din sau disponibile prin astfel de site-uri web ori resurse.

18. Modificări ale Termenilor

18.1 Din când în când, Google poate aduce modificări Termenilor universali sau Termenilor adiționali. Atunci când au loc aceste modificări, Google vă pune la dispoziţie o nouă copie a Termenilor universali la https://www.google.com/intl/ro/chrome/privacy/eula_text.html şi toţi Termenii adiţionali noi vă vor fi puşi la dispoziţie în cadrul sau prin intermediul Serviciilor afectate.

18.2 Înțelegeți și sunteți de acord că, dacă utilizați Serviciile după data la care Termenii universali sau Termenii adiționali s-au modificat, Google va considera utilizarea lor ca acceptare a Termenilor universali sau a Termenilor adiționali actualizați.

19. Condiții legale generale

19.1 Uneori, când utilizaţi Serviciile, puteţi (ca rezultat al sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor) utiliza un serviciu sau descărca un element de software sau cumpăra bunuri care sunt furnizate de o altă persoană sau companie. Utilizarea de către dvs. a acestor alte servicii, programe software sau bunuri poate fi supusă unor termeni separaţi între dvs. şi compania sau persoana implicată. În acest caz, Termenii nu afectează relaţia dvs. legală cu aceste alte companii sau persoane individuale.

19.2 Termenii constituie întregul acord legal dintre dvs. şi Google şi guvernează utilizarea de către dvs. a Serviciilor (dar excluzând orice servicii pe care Google vi le poate furniza în cadrul un acord separat scris) şi înlocuiesc complet orice acorduri anterioare între dvs. şi Google privind Serviciile.

19.3 Sunteţi de acord ca Google să vă trimită înştiinţări, inclusiv cele privind modificările aduse Termenilor, prin e-mail, poştă sau prin postări în cadrul Serviciilor.

19.4 Sunteţi de acord că, dacă Google nu exercită sau nu impune niciun drept ori remediu legal sau care este conţinut în Termeni (sau de care Google beneficiază conform oricărei legi în vigoare), aceasta nu va fi considerată o renunţare formală la drepturile Google şi că acele drepturi sau remedii vor fi în continuare valabile pentru Google.

19.5 Dacă o instanţă de judecată care are competenţa de a decide în această privinţă hotărăşte că o prevedere a acestor Termeni nu este valabilă, atunci acea prevedere va fi eliminată din Termeni fără a afecta restul Termenilor. Prevederile rămase ale Termenilor vor continua să fie valabile şi executorii.

19.6 Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că fiecare membru al grupului de companii a căror companie-mamă este Google va fi beneficiar terţă parte al Termenilor şi că aceste alte companii vor avea dreptul de a impune direct şi de a se baza pe orice prevedere a Termenilor care le conferă un beneficiu (sau drepturi în favoarea lor). În afară de acestea, nicio altă persoană sau companie nu va fi beneficiar terţă parte al Termenilor.

19.7 Termenii şi relaţia dvs. cu Google conform acestor Termeni vor fi guvernate de legile statului California, fără a ţine cont de conflictul prevederilor legale. Dvs. şi Google sunteţi de acord să vă supuneţi deciziei exclusive a instanţelor de judecată din districtul Santa Clara, California, pentru a rezolva orice problemă legală ce decurge din Termeni. Cu toate acestea, sunteți de acord că Google va avea permisiunea de a solicita compensații obligatorii (sau un tip echivalent de măsuri compensatorii legale urgente) în orice jurisdicție.

20. Termeni adiționali pentru Extensii ale Google Chrome

20.1 Termenii din această secțiune se aplică dacă instalați extensii în Google Chrome. Extensiile sunt programe software de dimensiuni mici, dezvoltate de către Google sau de către terţe părţi, care pot modifica sau îmbunătăţi funcţionalitatea Google Chrome. Extensiile pot avea privilegii mai mari de a accesa browserul sau computerul dvs. decât paginile web obişnuite, inclusiv capacitatea de a citi şi a modifica datele dvs. personale.

20.2 Din când în când, Google Chrome poate verifica pe serverele aflate la distanţă (găzduite de Google sau de terţe părţi) dacă există actualizări disponibile pentru extensii, aici fiind incluse, fără a se limita la, soluţionări ale unor defecţiuni sau o funcţionalitate îmbunătăţită. Sunteţi de acord că astfel de utilizări vor fi solicitate, descărcate şi instalate în mod automat fără ca dvs. să primiţi înştiinţări suplimentare.

20.3 Din când în când, Google poate descoperi o extensie care încalcă termenii Google pentru dezvoltatori sau alte acorduri legale, legi, reglementări sau politici. Google Chrome va descărca periodic o listă de astfel de extensii de pe serverele Google. Sunteţi de acord că Google poate, la alegerea sa, să dezactiveze sau să elimine de la distanţă orice extensie de acest tip din sistemele utilizatorilor.

21. Termeni suplimentari privind utilizarea la nivel de companie

21.1 Dacă sunteți o persoană juridică, atunci acceptul individual în numele acesteia (pentru evitarea confuziei, în cazul persoanelor juridice, în acești Termeni, „dvs.” este echivalent cu persoana juridică) confirmă și garantează autoritatea persoanei fizice de a acționa în numele persoanei juridice, faptul că dvs. declarați că aveți autoritatea deplină de a desfășura afaceri în țările în care vă exercitați activitatea și că angajații, funcționarii, reprezentanții și alți agenți care accesează Serviciul au autoritatea deplină de a accesa Google Chrome și de a se obliga în numele dvs., din punct de vedere legal, să respecte acești Termeni.

21.2 Conform acestor Termeni şi în plus faţă de licenţa acordată în Secţiunea 9, Google vă acordă o licenţă neexclusivă, netransferabilă de a reproduce, distribui, instala sau utiliza Google Chrome exclusiv pe computerele destinate utilizării de către angajaţii, funcţionarii, reprezentanţii şi alţi agenţi care au legătură cu compania dvs. şi cu condiţia ca utilizarea de către aceştia a browserului Google Chrome să respecte aceşti termeni.

12 august 2010


Termenii și condițiile suplimentare pentru Google Chrome

MPEGLA

ACEST PRODUS ESTE LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC PENTRU UZUL PERSONAL ȘI NECOMERCIAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU A (i) CODIFICA CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („CONȚINUT VIDEO AVC”) ȘI/SAU A (ii) DECODIFICA CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN CONSUMATOR CARE DESFĂȘOARĂ O ACTIVITATE PERSONALĂ, NECOMERCIALĂ, ȘI/SAU CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN PARTENER VIDEO LICENȚIAT PENTRU FURNIZAREA DE CONȚINUT VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. CONSULTAȚI HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Adobe

Google Chrome poate include unul sau mai multe componente furnizate de Adobe Systems Incorporated şi de Adobe Software Ireland Limited (numite colectiv „Adobe”). Utilizarea de către dvs. a software-ului Adobe pus la dispoziţie de Google („Software Adobe”) este supusă următorilor termeni adiţionali („Termeni Adobe”). Dvs., în calitate de entitate care primește Software Adobe, veți fi numit(ă) în cele ce urmează „Sublicențiat”.

1. Restricţii privind licenţa.

(a) Flash Player, Versiunea 10.x, este creat pentru a servi numai ca plugin pentru browser. Sublicenţiatul nu poate modifica sau distribui acest Software Adobe spre utilizare în altă calitate decât cea de plugin pentru browser pentru redarea de conţinut într-o pagină web. De exemplu, Sublicenţiatul nu va modifica acest Software Adobe pentru a permite interoperabilitatea cu aplicaţii care funcţionează în afara browserului (de ex., aplicaţii independente, obiecte widget, interfeţe de utilizare pentru dispozitive).

(b) Sublicenţiatul nu va divulga niciun API care ţine de Flash Player, Versiunea 10.x, prin intermediul unei interfeţe de plugin pentru browser într-o modalitate care permite utilizarea unei astfel de extensii pentru redarea conţinutului dintr-o pagină web sub forma unei aplicaţii independente.

(c) Software-ul Chrome-Reader nu poate fi utilizat pentru a reda vreun document PDF sau EPUB care utilizează alte protocoale sau sisteme de management al drepturilor digitale decât Adobe DRM.

(d) Adobe DRM trebuie să fie activat în Software-ul Chrome-Reader pentru toate documentele PDF şi EPUB protejate prin Adobe DRM.

(e) Este interzis, cu excepţia cazurilor permise în mod explicit de către specificaţiile tehnice, ca Software-ul Chrome-Reader să dezactiveze oricare dintre capacităţile furnizate de Adobe în Software-ul Adobe, inclusiv, dar fără a se limita la, asistenţa pentru formatele PDF şi EPUB şi Adobe DRM.

2. Transmiterea electronică. Sublicenţiatul poate permite descărcarea Software-ului Adobe de pe un site web, de pe internet, dintr-o reţea intranet sau a unei tehnologii similare („Transmisii electronice”) cu condiţia ca Sublicenţiatul să accepte ca orice distribuire de Software Adobe Software de către Sublicenţiat, inclusiv cea realizată utilizând un CD-ROM, un DVD-ROM sau alte mijloace de stocare şi Transmiteri electronice, în cazul în care sunt permise în mod expres, să facă obiectul unor măsuri de securitate rezonabile în scopul împiedicării utilizării neautorizate. În ceea ce priveşte Transmiterile electronice aprobate în prezenta, Sublicenţiatul acceptă să utilizeze toate restricţiile rezonabile de utilizare stabilite de Adobe, inclusiv cele care ţin de securitate şi/sau de restricţiile de distribuire către utilizatorii finali ai Produsului sublicenţiat.

3. Acordul de licenţă pentru utilizatorul final şi Termenii privind distribuirea.

(a) Sublicenţiatul va asigura distribuirea Software-ului Adobe utilizatorilor finali conform unui acord executoriu cu utilizatorul final, în favoarea Sublicenţiatului şi a furnizorilor acestuia, acord care va conţine cel puţin toţi termenii care urmează („Licenţa pentru utilizatorul final”): (i) o interdicţie de distribuire şi copiere, (ii) o interdicţie privind modificările şi lucrările derivative, (iii) o interdicţie împotriva decompilării, a ingineriei inverse, a dezasamblării şi a reducerii în alt fel a Software-ului Adobe la o formă perceptibilă pentru oameni, (iv) o prevedere care indică proprietatea asupra Produsului sublicenţiat (conform definiţiei din Secţiunea 8) de către Sublicenţiat şi de către licenţiatori, (v) o clauză de declinare a responsabilităţii pentru daunele indirecte, speciale, incidentale, punitive şi derivate, precum şi (vi) alte clauze de declinare a responsabilităţii şi limitări standard pentru această industrie, inclusiv, în funcţie de aplicabilitate: o clauză de declinare a responsabilităţii pentru toate garanţiile statutare aplicabile, în limita maximă permisă de lege.

(b) Sublicenţiatul se va asigura că Software-ul Adobe este acordat distribuitorilor săi conform unui acord de licenţă aplicabil, în favoarea Sublicenţiatului şi a furnizorilor săi, acord care conţine termenii ce protejează compania Adobe în aceeaşi măsură în care o fac Termenii Adobe.

4. Open source. Sublicenţiatul nu va acorda în mod direct sau indirect şi nu va pretinde că va acorda niciunei terţe părţi niciun drept sau imunitate conform drepturilor de proprietate sau drepturilor de proprietate intelectuală Adobe care vor supune respectiva proprietate intelectuală unei licenţe sau unei scheme open source în care există sau poate fi interpretată existenţa unei cerinţe conform căreia, drept condiţie de utilizare, modificare şi/sau distribuţie, software-ul Adobe va fi: (i) divulgat sau distribuit sub formă de cod sursă; (ii) licenţiat în scopul creării de lucrări derivative; (iii) redistribuit în mod gratuit. Pentru clarificare menţionăm că restricţia de mai sus nu împiedică Sublicenţiatul să distribuie, iar Sublicenţiatul chiar va distribui Software-ul Adobe împreună cu Software-ul Google, în mod gratuit.

5. Termenii adiționali. În ceea ce priveşte toate actualizările, trecerile la versiuni superioare, versiunile noi ale Software-ului Adobe (colectiv numite „Actualizări”) furnizate Sublicenţiatului, Adobe îşi rezervă dreptul de a solicita termeni şi condiţii suplimentare aplicabile în mod exclusiv Actualizărilor şi versiunilor viitoare ale acestora şi numai în măsura în care respectivele restricţii sunt impuse de către Adobe tuturor licenţiaţilor respectivelor Actualizări. În cazul în care Sublicențiatul nu este de acord cu termenii sau condițiile acestea suplimentare, Sublicențiatul nu va deține niciun drept de licență asupra acestei Actualizări, iar drepturile de licență ale Sublicențiatului pentru Software-ul Adobe vor înceta în mod automat la 90 de zile după ce respectivii termeni suplimentari au fost puși la dispoziția Sublicențiatului.

6. Notificările privind drepturile de proprietate. Sublicențiatul nu va șterge și nu va modifica în vreun fel notificările privind drepturile de autor, mărcile comerciale, siglele sau notificările similare ori alte notificări privind drepturile de proprietate ale companiei Adobe (și ale furnizorilor de licență ai acesteia, dacă este cazul) care apar pe sau în cadrul Software-ului Adobe ori al materialelor care îl însoțesc și va solicita distribuitorilor săi să aibă aceeași conduită.

7. Cerințele tehnice. Sublicențiatul și distribuitorii săi pot distribui Software-ul Adobe și/sau Actualizarea numai pe dispozitive care (i) respectă specificațiile tehnice postate la http://www.adobe.com/mobile/licensees (sau pe un site succesor al acestuia) și (ii) care au fost verificate de Adobe conform prevederilor de mai jos.

8. Verificarea și Actualizarea. Sublicenţiatul trebuie să trimită la Adobe fiecare produs al său (şi fiecare versiune a acestora) care conţine Software Adobe şi/sau Actualizarea („Produs al sublicenţiatului”) care nu se conformează criteriilor de scutire de Verificare a dispozitivelor comunicate de către Google, pentru ca Adobe să le verifice. Sublicențiatul va plăti pentru fiecare trimitere efectuată achiziționând pachete de verificare conform termenilor în vigoare stipulați de Adobe în momentul respectiv la adresa http://flashmobile.adobe.com/. Este interzisă distribuirea unui produs al Sublicențiatului care nu a trecut de etapa de verificare. Verificarea va fi realizată în conformitate cu procesul Adobe în vigoare în momentul respectiv, descris la adresa http://flashmobile.adobe.com/ („Verificare”).

9. Profiluri și Device Central. Sublicenţiatului i se va solicita introducerea anumitor informaţii de profil despre Produsele Sublicenţiatului, fie ca parte a procesului de Verificare, fie prin altă metodă, iar Sublicenţiatul va furniza aceste informaţii companiei Adobe. Adobe poate să (i) utilizeze astfel de informaţii de profil în limita necesităţilor rezonabile pentru a verifica Produsul Sublicenţiatului (dacă un astfel de produs este supus Verificării) şi să (ii) afişeze astfel de informaţii de profil în „Adobe Device Intelligence system” aflat la https://devices.adobe.com/partnerportal/ şi pus la dispoziţie prin intermediul instrumentelor şi al serviciilor Adobe de creare şi de dezvoltare pentru a permite programatorilor şi utilizatorilor finali să vadă în ce mod sunt afişate conţinutul şi aplicaţiile în Produsele Sublicenţiatului (de ex., modul în care imaginile video apar pe anumite telefoane).

10. Exportul. Sublicenţiatul recunoaşte că legile şi reglementările din Statele Unite ale Americii restricţionează exportul şi reexportul bunurilor şi ale datelor tehnologice originare din Statele Unite, care pot include Software Adobe. Sublicenţiatul este de acord să nu exporte şi nici să nu reexporte Software Adobe în lipsa permisiunilor guvernamentale adecvate din Statele Unite ale Americii şi din străinătate, dacă este cazul.

11. Condițiile trasferabile pentru tehnologie.

(a) Cu excepția situațiilor care decurg din permisiunile sau acordurile aplicabile pentru aceasta, în cazul părților cărora li se aplică, Sublicențiatul nu va utiliza și nu va permite utilizarea Software-ului Adobe pentru codificarea sau decodificarea de date care sunt exclusiv date audio mp3 (.mp3) pe niciun dispozitiv, cu excepția sistemelor PC, (de exemplu, pe telefonul mobil sau pe un dispozitiv de decodare). De asemenea, codificatorii sau decodoarele mp3 conținute în Software-ul Adobe nu pot fi utilizate sau accesate de niciun produs în afară de Software-ul Adobe. De asemenea, codificatorii sau decodoarele mp3 conţinuţi în Software-ul Adobe Software nu pot fi utilizaţi sau accesaţi de niciun produs în afară de Software-ul Adobe. Sublicenţiatul va recunoaşte că utilizarea Software-ului Adobe pentru alte dispozitive decât pentru sistemele PC, conform interdicţiilor din această secţiune, poate necesita plata de taxe de licenţiere sau de alte sume unor terţe părţi care pot deţine drepturi de proprietate intelectuală care ţin de tehnologia MP3 şi că nici Adobe, nici Sublicenţiatul nu au plătit niciun fel de taxe sau alte sume pentru drepturile de proprietate intelectuală aparţinând terţelor părţi pentru acest tip de utilizare. Dacă Sublicenţiatul are nevoie de un codificator sau de un decodor MP3 pentru o astfel de utilizare, Sublicenţiatul este responsabil pentru obţinerea licenţei de proprietate intelectuală necesare, inclusiv a tuturor drepturile de brevet aplicabile.

(b) Sublicenţiatul nu va utiliza, copia, reproduce sau modifica (i) codul sursă On2 (furnizat mai jos în calitate de componentă a Codului sursă) care este necesar pentru ca Software-ul Adobe să decodifice conţinut video în formatul video Flash (.flv sau .f4v) şi (ii) codul sursă Sorenson Spark (furnizat mai jos în calitate de componentă a Codului sursă) în scopul limitat de a remedia erorile şi de a îmbunătăţi performanţele Software-ului Adobe. Toate codecurile furnizate împreună cu Software-ul Adobe pot fi utilizate şi distribuite numai ca parte componentă a Software-ului Adobe şi nu pot fi accesate de o altă aplicaţie, inclusiv de alte aplicaţii Google.

(c) Codul sursă poate fi furnizat cu un codec AAC şi/sau HE-AAC („Codecul AAC”). Utilizarea Codecului AAC este condiţionată de obţinerea de către Sublicenţiat a unei licenţe de brevet adecvate care acoperă brevetele necesare aşa cum sunt furnizate acestea de VIA Licensing, pentru produse finale cu care sau în care va fi utilizat codecul AAC. Sublicențiatul recunoaște și acceptă faptul că Adobe nu furnizează o licență de brevet pentru un Codec AAC în cadrul acestui Acord nici Sublicențiatului, nici sublicențiatorilor acestuia.

CODUL SURSĂ POATE CONȚINE COD LICENȚIAT CONFORM LICENȚEI PENTRU PORTOFOLIUL DE BREVETE AVC PENTRU UZUL PERSONAL, NECOMERCIAL DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU A (i) CODIFICA CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („CONȚINUT VIDEO AVC”) ȘI/SAU PENTRU A (ii) DECODIFICA CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODIFICAT DE UN UTILIZATOR ÎN CADRUL UNEI ACTIVITĂȚI PERSONALE, NECOMERCIALE, ȘI/SAU CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENȚIAT PENTRU FURNIZAREA DE CONȚINUT VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ NICIO LICENȚĂ EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAȚII SUPLIMENTARE POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. Consultați http://www.mpegla.com

12. Actualizarea. Sublicenţiatul nu se va sustrage eforturilor depuse de Google sau de Adobe pentru a actualiza Software-ul Adobe din toate produsele Sublicenţiatului care includ Software Adobe aflate în acelaşi pachet cu Software-ul Google („Produse ale Sublicenţiatului”).

13. Notificările privind atribuirea și Proprietatea. Sublicențiatul va menționa Software-ul Adobe în specificațiile disponibile publicului ale Produselor Sublicențiatului și va include elementele de marcă ale Software-ului Adobe adecvate (excluzând în mod explicit sigla corporației Adobe) pe ambalajul Produselor Sublicențiatului și în materialele de marketing într-un mod consecvent cu brandingul pentru alte produse terță parte conținute în Produsul Sublicențiatului.

14. Nicio garanție. SOFTWARE-UL ADOBE ESTE PUS LA DISPOZIȚIA SUBLICENȚIATULUI ÎN SCOPUL UTILIZĂRII ȘI AL REPRODUCERII „CA ATARE”, IAR ADOBE NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU PERFORMANȚELE ACESTUIA. ADOBE ȘI FURNIZORII SĂI NU GARANTEAZĂ ȘI NU POT GARANTA PERFORMANȚA SAU REZULTATELE OBȚINUTE UTILIZÂND SOFTWARE-UL ADOBE. EXCEPTÂND TOATE GARANȚIILE, CONDIȚIILE, DECLARAȚIILE SAU TERMENII CARE NU POT FI LIMITAȚI SAU EXCLUȘI CONFORM LEGILOR APLICABILE SUBLICENȚIATULUI ÎN JURISDICȚIA ÎN CARE SE AFLĂ ACESTA, ADOBE ȘI FURNIZORII SĂI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE, NICIO CONDIȚIE, NICIO DECLARAȚIE ȘI NICIUN TERMEN (NICI EXPLICIT, NICI IMPLICIT, INDIFERENT DACĂ ESTE VORBA DESPRE STATUT, DREPT COMUNITAR, OBICEI, UZANȚĂ SAU ALTĂ SITUAȚIE) ÎN NICIO PRIVINȚĂ, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚELOR PĂRȚI, VANDABILITATEA, INTEGRABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP. SUBLICENȚIATUL ESTE DE ACORD CĂ SUBLICENȚIATUL NU ARE DREPTUL DE A OFERI NICIO GARANȚIE, FIE EXPLICITĂ, FIE IMPLICITĂ, ÎN NUMELE ADOBE.

15. Limitarea răspunderii. INDIFERENT DE SITUAȚIE, ADOBE SAU FURNIZORII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI FAȚĂ DE SUBLICENȚIAT PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE, RECLAMAȚII SAU COSTURI ȘI PENTRU NICIO DAUNĂ SUBSECVENTĂ, INDIRECTĂ SAU INCIDENTĂ, PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU DE ECONOMII ȘI PENTRU NICIO RECLAMAȚIE PROVENITĂ DE LA O TERȚĂ PARTE, CHIAR DACĂ UN REPREZENTANT ADOBE A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA SURVENIRII PIERDERILOR, DAUNELOR, RECLAMAȚIILOR SAU A COSTURILOR MENȚIONATE MAI SUS. LIMITĂRILE ȘI EXCLUDERILE DE MAI SUS SE APLICĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ÎN JURISDICȚIA ÎN CARE SE AFLĂ SUBLICENȚIATUL. RESPONSABILITATEA CUMULATĂ A COMPANIEI ADOBE ȘI A FURNIZORILOR SĂI CONFORM ACESTUI ACORD SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTA VA FI LIMITATĂ LA SUMA DE O MIE DE DOLARI (1.000 USD). Niciuna dintre prevederile prezentului Acord nu limitează responsabilitatea companiei Adobe în caz de deces sau rănire care decurge din neglijenţa companiei Adobe sau din înşelătorie din culpă (fraudă). Adobe acţionează în numele furnizorilor săi în scopul declinării, excluderii şi/sau al limitării obligaţiilor, a garanţiilor şi a responsabilităţii conform prevederilor acestui Acord, dar nu şi în alte privinţe sau scopuri.

16. Termenii privind protejarea conţinutului

(a) Definiţii.

„Regulile privind conformitatea şi robusteţea” se referă la documentul care stipulează regulile de conformitate şi robusteţe pentru Software-ul Adobe, acestea aflându-se la http://www.adobe.com/mobile/licensees sau pe un site succesor al acestuia.

„Funcţiile de protejare a conţinutului” se referă la acele aspecte ale software-ului Adobe care sunt concepute pentru a asigura conformitatea cu Regulile privind Conformitatea şi Robusteţea şi pentru a preveni redarea, copierea, modificarea, redistribuirea sau alte activităţi care ţin de conţinutul digital distribuit pentru consum de utilizatorii Software-ului Adobe când aceste acţiuni nu sunt autorizate de deţinătorii acestui tip de conţinut digital sau de către distribuitorii lor licenţiaţi.

„Cod de protejare a conţinutului” înseamnă cod cu anumite versiuni ale Software-ului Adobe care permite anumite Funcţii de protejare a conţinutului.

„Cheie” înseamnă o valoare criptografică conţinută în Software-ul Adobe pentru a fi utilizată la decriptarea conţinutului digital.

(b) Restricţii privind licenţa. Dreptul sublicenţiatului de a beneficia de licenţe în ceea ce priveşte Software-ul Adobe este supus următoarelor restricţii şi obligaţii. Sublicențiatul se va asigura de respectarea acestor restricții și obligații de către clienții săi în aceeași măsură impusă Sublicențiatului cu privire la Software-ul Adobe. Nerespectarea de către clienții Sublicențiatului a acestor restricții și obligații suplimentare va fi considerată o încălcare gravă de către Sublicențiat.

b.1. Sublicențiatul și clienții pot distribui numai Software Adobe care se conformează Regulilor de robustețe și conformitate, acest lucru fiind confirmat de către Sublicențiat în cadrul procesului de verificare descris mai sus în Termenii Adobe.

b.2. Sublicențiatul (i) nu va eluda Funcțiile de protejare a conținutului ale Software-ului Adobe sau ale oricărui Software Adobe asociat care este folosit pentru a cripta sau a decripta conținut digital pentru consumul autorizat al utilizatorilor Software-ului Adobe și (ii) nu va dezvolta sau distribui produse concepute pentru a eluda Funcțiile de protejare a conținutului ale Software-ului Adobe sau ale altui Software Adobe care este folosit pentru a cripta sau a decripta conținut digital în scopul consumului autorizat al utilizatorilor Software-ului Adobe.

(c) Cheile sunt desemnate, prin prezenta, Informații confidențiale Adobe, iar Sublicențiatul va adera la Procedura de gestionare a codului sursă Adobe (aceasta va fi furnizată de Adobe la cerere) în privința Cheilor.

(d) Ordin de interzicere. Sublicenţiatul este de acord că o încălcare a acestui Acord poate compromite funcţiile de Protejare a conţinutului ale Software-ului Adobe şi poate cauza prejudicii unice şi de durată intereselor companiei Adobe şi ale deţinătorilor de conţinut digital care depind de respectivele Funcţii de protejare a conţinutului, iar plata despăgubirilor financiare poate fi neadecvată pentru compensarea integrală a acestui tip de prejudicii. Prin urmare, Sublicenţiatul este de acord că Adobe poate fi îndreptăţită să solicite ordine de interzicere pentru a preveni sau a limita prejudiciile cauzate de o astfel de încălcare, în plus faţă de despăgubirile financiare.

17. Beneficiarii terță parte vizați. Adobe Systems Incorporated şi Adobe Software Ireland Limited sunt beneficiarii terţă parte vizaţi ai acordului companiei Google cu Sublicenţiatul în legătură cu Software-ul Adobe, inclusiv, dar fără a se limita la, Termenii Adobe. Sublicențiatul este de acord, în ciuda eventualelor prevederi contrarii din acordul său cu Google, că Google poate face cunoscută identitatea Sublicențiatului companiei Adobe și poate certifica în scris faptul că Sublicențiatul a încheiat un acord de licență cu Google, care include Termenii Adobe. Sublicenţiatul trebuie să aibă un acord cu fiecare dintre sublicenţiaţii săi şi în cazul în care acestor sublicenţiaţi le este permisă redistribuirea Software-ului Adobe, respectivul acord va include Termenii Adobe.